top of page

Nefes Ve Sağlık

Beden tarafından sağlıklı hücreler üretmek için gereksinilen temel unsur oksijen bakımından zengin durumdaki kandır. Sağlıklı olmak için sağlıklı hücresel yeniden üretim şarttır ve bunun birçok hastalığın panzehiri olduğu kanıtlanmıştır. Diğer taraftan, eğer insanların çoğu soluk aldıklarında solunum sistemlerinin sadece üçte birini kullanıyorlarsa, sağlıklı olmaları için gerekli olan oksijenin sadece % 30'una yakınını alıyorlar demektir. Bu durumda her iki kişiden birinin ciddi hastalıklara yakalanıyor olması hiç şaşırtıcı değildir. Transformal Nefes Tekniği, nasıl daha etkili nefes alınacağını öğretir ve yeterli soluk alıp vermeyi sağlayacak şekilde tüm solunum sistemini açar.


Transformal Nefes, oksijen seviyelerini ve nefes alma kapasitesini, kişinin nefes alma biçimini yeniden yapılandırarak artırır ve böylece kişinin oksijen hacmi iki, üç hatta daha da çok oranlarda artar. Transformal Nefes egzersizleri sonrasında kronik hastalıkları olan hastaların mevcut belirtilerinin kaybolduğunu gösteren belgelenmiş pek çok kayıt vardır. Örneğin, İtalya'nın Regio Emilia hastanesinde yapılan çalışmada, bir nefes terapisti tarafında solunum sorunları olan 20 hastaya verilen 10 transformal nefes seansından sonra hastaların oksijen kapasitelerini ortalama %65 -85 civarında arttırdıkları belirlenmiştir. Bunun yanında fiziksel, zihinsel ve duygusal semptomlar da önemli ölçüde azalmıştır.
Hava ve oksijenin sadece sağlıklı kalmak için değil hastalıkları tedavi etmek ve ortadan kaldırmak için de önemli bir rol oynadığı tıbben kanıtlanmıştır. Tıbbın uyguladığı tedavi yöntemlerinin yanı sıra aşağıdaki örneklerde de görebileceğimiz gibi, hastalıkların nefes alma yöntemi ile iyileştirilmesini destekleyen bir çok doktor ve uzman bulunmaktadır.

  

 

 

KANSER 
"İlk keşif Berlin'deki Max Planck Enstitüsü, Hücre Fizyolojisi Bölümü Direktörü, Nobel Ödülü sahibi Doktor Otto Warburg tarafından yapılmıştır. Warburg, kanserin gelişmesinde temel ön-koşulun hücresel seviyede oksijen eksikliği olduğunu kanıtlamıştır." Nathaniel Altman Oksijenle İyileştirme Terapileri, s.66
"Oksijen eksikliği, hücrelerin kanserli duruma gelmesinde kesinlikle en temel rol oynayan unsurdur." Doktor Harry Goldblatt, Journal Of Experimental Medicine"

Kanserin sadece bir ana nedeni vardır. O da beden hücrelerinin normal oksijen soluması yerine anaerobik (yani, oksijen bakımından yetersiz) hücre solunumunu geçirmektir." Doktor Otto Warburg  Nobel Tıp Ödülü Sahibi (Kanser Araştırmaları nedeniyle)
"Kanser, fizyolojik denetim dışında beden hücrelerinin, beden içinde gerçekleşen oxidasyonun büyük oranda azalması ile bozulmaya uğraması ile oluşan bir durumdur. Benzer bir biçimde, alerjinin gerçek nedeni de beden içinde oksidasyon işleminin azalması ile etkilenen kişinin dışarıdan bedene giren maddelere karşı duyarlı duruma gelmesidir. Bu duyarlılık sadece, oksidasyon mekanizmasının tekrar kendi orijinal etkili durumuna getirilmesi ile ortadan kaldırılabilir." Doktor Wendell Hendricks  Hendricks Araştırma Kurumu
 

KAN BASINCI 
"Solukalma ve kan basıncı arasındaki ilişki uzun zaman önce araştırmalarla kanıtlanmıştır. Özetle; yükselmiş kan basıncı, hızlı-sığ nefes almanın hüküm sürdüğü bir bedensel duruma eşlik eder. Nefes almayı yavaş diyafram nefesine dönüştürerek kan basıncı düşürülebilir." Robert Fried, Ph. D. Solunum Bağlantısı, s.152
 
ASTIM 
"Astımlı hastaların tedavi edilmesine ilişkin olarak araştırmacılar, John Goyeche, Dr. Ago ve Dr. İkemi tarafından yürütülen bir araştırma, her etkili tedavinin fiziksel boyut kadar endişe ve kendini tanıma gibi bastırılmış duygulara da hitap edeceğini varsaymıştır. Bu sonuca ulaşmak için yanlış duruşun düzeltilmesine ve tam diyafram solumasının oluşturulması sırasında ilgisiz solunum kaslarının gevşetilmesine olanak vermeye çalışmışlardır. Aynı zamanda, fazla balgam oluşumunu engelleyecek yollar bulmaları da salık verilmiştir. İyi haber, geniş kapsamlı bir soluk alma egzersizinin tüm bunları sağladığıdır." Donna Farhi, Soluk alma Kitabı, s.207 
 
DETOKSİFİKASYON
 
Hastalarım yaşamlarına soluk alma egzersizlerini kattıktan sonra diğer bedeni rahatsızlıklarında da iyileşmeler ortaya çıkmaya başladı. Benim bunu açıklayan son derece basit ve kapsamlı bir nedenim var. İnsan bedeni toksinlerin % 75'ini solunum yoluyla dışarı atacak biçimde yapılanmıştır. Toksinlerin sadece küçük bir oranı terleme, dışkılama ve idrar yoluyla dışarı atılır. Eğer solunum işlemi en yüksek etkililikte değilse toksinleri uygun bir biçimde dışarı atamıyorsunuz demektir. Gay Hendricks, Ph.D.Bilinçli Nefes alma, s.17
"Dokulardaki fazladan oksijenin en fazla gözden kaçan yararı onun detoksifikasyonu daha etkin biçimde gerçekleştirme yeteneğidir." Doktor Kurt W. Donsbach, D.C., N.D., Süper Sağlık Oksijen 
"Hastalık, toksinlerin uygun olmayan bir biçimde bedenden atılmasının bir sonucudur. Oksijen bedenin toksinleri dışarı atmasına yardımcı en yaşamsal etkendir." Ed McCabe Oksijen Terapileri, Hastalıklara Yeni Bir Yaklaşım Yolu (1988)
 
 KALP HASTALIKLARI 

"Koroner kalp hastalıkları kalp tarafından alınan oksijenin azlığından kaynaklanır." -Doktor Dean Ornish 
"...sağlıklı nefes alma bir kalp hastasına öğretilecek ilk şey olmalıdır. Dixhoorn isimli bir doktor tarafından yürütülen bir Hollanda araştırmasında iki grup kalp hastası birbirleriyle karşılaştırılmış. İlk gruba basitçe diyaframdan nefes alma öğretilirken diğer gruba herhangi bir soluk alma yöntemi gösterilmemiş. Nefes almanın öğretildiği gruptan hiç kimse daha sonra hiç kalp krizi geçirmemişken ikinci grubun 12 üyesinden 7si daha sonraki 2 yıl içerisinde ikinci bir kalp krizi geçirmiş." Gay Hendricks, Ph.D. Bilinçli Soluk alma, s.16 
"Bir oksijen eksikliği hastalığı (hypoxia) her yıl 1,5 milyon kalp krizinin asıl nedenidir." Doktor Richard Lippman, Ünlü Araştırmacı
 
LENFATİK SİSTEM 
"Kaliforniya, Santa Barbara'da Lenfoloji dalında uzman doktor Jack Shield, soluk almanın lenfatik sistem üzerindeki etkilerini araştıran bir araştırma yürüttü. Beden içinde kamera kullanarak derin diyafram solunumunun, lenfi kan akışının içine doğru emen bir vakum yaratarak lenf sisteminin temizlenmesini arttırdığını bulgulamıştır. Bu, toksik maddelerin atılma hızını normal hızının 15 katına çıkmasına neden olmaktadır." J. Shields, Lenfoloji Uzmanı, Lenf Bezleri ve Dengeleşim, Vol. 25 No. 4, Aralık 92, s.147-153
 
 HASTALIKLA BAŞA ÇIKMA 
"Hastalıkların asıl nedeni yanlış soluk almadır." Doktor Andrew Weil 
"Bütün kronik ağrılar, acı çekme ve hastalıklar hücre seviyesindeki oksijen eksikliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır." Uzman Doktor Arthur C. Guyton, Tıbbi Fizyoloji Ders Kitabı 
“Nefes alma, gelişmiş biyolojik fonksiyon ve gelişimin tüm kataloğunun kilidini açan bir anahtardır. Sağlığın tüm yönlerinde böylesine temel olması şaşırtıcı değil midir? Yorgunluk, hastalık veya düzeni bozulmuş enerji kendini ne zaman gösterse birinin ilk bakacağı şey nefes almadır, sonuncu şey değil. Soluk alma gerçekten bedenin en temel iletişim sistemidir." Sheldon Saul Hendler, Uzman Doktor, Ph.D. Oksijenle İyileştirme, s. 96 
"Oksidasyon yaşamın kaynağıdır. Onun yokluğu sağlık noksanlığına veya hastalığa neden olur. Onun yokluğu ölüm demektir." Doktor F.M. Eugene Blasse, Ph.D. Oksijen Terapisi: Oluşturulması, Hedefi ve Sonuçları 
"Basitçe söylersek, hastalık, bedende olması gereken oksidasyon işlemindeki bir eksikliğe bağlıdır ve toksinlerin birikimine neden olur. Bu toksinler normal metabolik fonksiyonlar yoluyla düzenli bir şekilde yakılmalıdır." Albert Wahl 
"Oksijen, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasında çok önemli bir rol oynar. Parris M. Kidd, Ph.D.
 
ANTİOKSİDAN ADAPTASYONU 
"Bütün ciddi hastalık durumlarında ona eşlik eden bir düşük oksijen durumu bulgusu da vardır... Beden dokusunda düşük oksijen varlığı kesinlikle bir hastalığa işaret ediyordur... Hipoksiya veya dokularda oksijen eksikliği tüm dejeneratif hastalıkların temel nedenidir. Oksijen bütüm hücreler için yaşamın kaynağıdır." Dr. Stephen Levine, Ünlü Moleküler Biyolog ve Genetik, Oksijen Eksikliği:Tüm Dejeneratif Hastalıklar İçin Bir Suçlu
 "Oksijen sıkıntısı çeken bir beden hasta olacaktır ve eğer bu devam ederse ölecektir, bunun üzerine söylenecek başka bir şey olduğundan kuşku duyarım." Doktor. John Muntz, Beslenme Bilimci
 "Yetersiz oksijen, hafif bir yorgunluktan yaşamı tehdit eden bir hastalığa kadar herşeyle sonuçlanabilecek yetersiz biyolojik enerji anlamına gelir. Böyle bir durumda yetersiz oksijen ile hastalık arasındaki ilişki güçlü bir şekilde kurulmuş demektir."  W. Spencer Way  Journal Of The American Association Of Physicians
 Kısmi oksijen açlığı çeken hücreler, tüm bedende kollektif olarak sürekli belirsiz bir rahatsızlık , büyük bir korku veya felaket hissine neden olan minik panik sinyalleri yayarlar. Bu düşük seviyeli genel uyarı, bunu yaşayan kişi tarafından ahenksiz bir uğultu olarak algılanacaktır. Ya da bu, başka bir rahatsızlık kaynağına yorulur... İnsanlar ender olarak sürekli belirsiz yorgunluk, çaresizlik... huzursuzluk hissini hücresel oksijen yoksunluğunun belirtileri olarak ele alırlar." Doktorlar İçin Townsend Mektupları


 
 

bottom of page