Verimli Nefes Almak İÇin

September 22, 2012

 

Nefes alışı verişimizi sağlayan ana diyafram kasımızın dışında bir de onu destekleyen iki küçük diyafram kası daha vardır. Ancak bu iki küçük kastan pek bahsedilmez. Bunlardan biri pelvik diğeri de vokal diyafram kaslarıdır. Bu iki diyaframın da, nefese dâhil edilmesi ile tam bir nefesten bahsedilebilir.   

Vokal diyafram kası boğaz, pelvik diyafram kası ise bedenin pelvik bölümündedir. Üç diyafram kası bedenimizde birbirine paralel olup yatay konumda bedenimizde yerleşmişlerdir. Pelvik diyafram bedenin aşağı konumundaki organların beden içindeki duruşunu destekleyerek işlevlerini kolayca gerçekleştirmelerini sağlar. Vokal diyafram ise sesin çıkmasında rol oynar. Nefes alış verişimiz derinleştiği ölçüde sesimizde derinleşip güzelleşecektir. Bu üç diyafram kası birbirine açılan sirküler kapılar olarak düşünebilir. Bir kapı açıldığında diğer kapılar da hareket etm