top of page
Nefes, Transformal Nefes, Nefesini Yeniden Kazan, Meditasyon

Danışanlarımla Olan İlişkilerimde;

 

 • Danışanıma verilen hizmete ait açık ve net bilgilendirme yapacağım

 • Uzmanlığımı, tecrübemi ve yeteneklerimi doğru olarak aktaracağım 

 • Danışanım inanç ve isteklerini bilerek ve isteyerek yanlış yönlendirmeyeceğim  

 • Potansiyel danışan ve mevcut danışanlarıma yanıltıcı bilgi ve tavsiyede bulunmayacağım

 • Hizmet süresince danışanımın doğrularına saygı duyacağım.

 • Danışanın aldığı hizmetten fayda görmediğini gösteren parametreleri takip edeceğim.

 • Danışanın başka bir kaynak ve koçtan hizmet alması gerektiğine inandığımda danışanıma gerekli yönlendirmelerde bulunuyor olacağım

 • Danışana en uygun olan diğer danışman, koç ve hizmetlere yönlendirme yapmak için gerekli adımları atacağım

 • Danışanın kendine ve başkalarına zarar verecek niyeti olması durumunda yetkili mercihlere uyarıda bulunma da dahil olmak üzere gerekli aksiyonları çekinmeden alacağım

 • Danışanım beni yetkili kılmadıkça dannışan bilgisinin gizli tutulması kuralını devamlı uygulayacağım

 • Danışana ait bilgileri, finansal anlaşmaları üçüncü kişiler ile paylaşmayacağım

 • Kendi menfatimin ile danışan menfatinin önüne geçmesine izin vermeyeceğim

bottom of page